Województwo Łódzkie dotknięte jest negatywnymi trendami w zakresie poziomu zdrowotności. Choroby cywilizacyjne stają się coraz większym obciążeniem dla społeczeństwa. Średnia długość życia mężczyzn w Łódzkiem jest najkrótsza w Polsce.

Główne przyczyny umieralności w województwie łódzkim to choroby układu krążenia, nowotwory oraz zewnętrzne przyczyny zgonów odpowiadające łącznie za 73% wszystkich zgonów. Sytuacja demograficzna jest jedną z najbardziej skomplikowanych w Polsce. W Łódzkiem notuje się jeden z najniższych udziałów ludności w wieku 0-14 lat oraz najwyższy udział ludności w wieku powyżej 65. roku życia. Ponieważ Województwo Łódzkie i miasto Łódź lokują się w czołówce polskich regionów z najbardziej niekorzystnymi terenami epidemiologicznymi, społeczno-ekonomicznymi i demograficznymi to zdrowie stanowi kluczowy element dla rozwoju społeczno-gospodarczego i właściwej demografii. Dla zachowania zdrowia konieczne jest upowszechnienie wzorców aktywnego i zrównoważonego stylu życia oraz rozwinięcie powszechnej kampanii edukacyjnej.

Pragnąc przyczynić się do podniesienia zdrowotności społeczeństwa, poprawienia wskaźników opisujących stan zdrowotności, przeciwdziałania rozwojowi chorób cywilizacyjnych oraz do rozwoju technologii, nowych terapii medycznych i zaawansowanych usług medycznych dla aktywnego życia
i zdrowego starzenia oraz pragnąc wykorzystać możliwości związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, Partnerzy przystępują do Porozumienia, którego przedmiotem jest powołanie Klastra Żyjmy Zdrowiej.

(z Preambuły Porozumienia podpisanego w dn. 16 października 2015 r.)

CELE KLASTRA

Celem współpracy Partnerów Klastra Żyjmy Zdrowiej jest realizacja wspólnie przyjętych działań zmierzających do rozwoju technologii i usług w sektorze aktywnego życia i zdrowego starzenia: 

Tworzenie sieci współpracy pozwalającej na efektywne wykorzystanie potencjału naukowego regionu i gospodarczego przedsiębiorstw, członków Klastra.

Utworzenie sieci ośrodków zdrowego życia i aktywnego starzenia.

Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Prowadzenie badań i upowszechnianie wyników w zakresie ekonomiczno-społecznych uwarunkowań aktywnego życia i zdrowego starzenia. Promowanie form współpracy i integracji międzypokoleniowej w obszarze kultury i oświaty na rzecz aktywnego życia i zdrowego starzenia.

Edukacja i promocja prozdrowotna.

Prowadzenie badań i rozwój technologii wspomagających we współpracy z Narodowym Centrum Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia.

Współpraca z sieciami międzynarodowymi, w tym EIT Health.

PARTNERZY

logo
mms
logo_salve_medica
WIZJA V logo niebieskie

KONTAKT

Koordynator

jf

Dr hab. n. med. Jakub Fichna, prof. UMed

Kierownik

Zakład Biochemii
Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź

tel. +48 42 272 57 07
fax +48 42 272 56 94

www.zakladbiochemii.pl

klaster-ikona